کارشناس داربست

10 سال سابقه تولید
NY_BACK

پمپ خط بتونی

  • اثر ساخت پمپ خط بتونی بهتر است و قیمت آن ارزان تر است

    اثر ساخت پمپ خط بتونی بهتر است و قیمت آن ارزان تر است

    توضیحات مزایای عملکرد پایدار سیستم بادوام استفاده از فناوری معکوس هیدرولیک جدید Jinzhongzun باعث می شود که پمپاژ کار قابل اطمینان تر و با دوام تر باشد و میزان خرابی سیستم هیدرولیک پایین تر است.شیر کنترل سیستم هیدرولیک ، جریان قطر بزرگ ، مصرف کم انرژی و تأثیر معکوس کوچک ، افزایش عمر خدمات.موتور سیستم قدرت موتور داخلی مارک های مشهور داخلی و خارجی ، موتور زیمنس بیید و موتور دیزل را اتخاذ می کند ...